Služby

Projekty

Viac

Projekty

Projektovanie optických sietí

Projektovanie rádiových sietí a sietí mobilných operátorov

Projektovanie telekomunikačných technológií

Projektovanie slaboprúdových rozvodov a štrukturovanej kabeláže

Projektovanie systémov na elektronický výber mýta

Zavrieť

Projektový manažment

Viac

Projektový manažment

Riadenie, koordinácia a kontrola projektu

Plánovanie a riadenie výstavby

Odhad rozpočtu a riadenie nákladov

Zaistenie kvality a bezpečnosti projektu

Montáž a údržba telekomunikačných zariadení

Zavrieť

Projektová podpora

Viac

Projektová podpora

Poradenstvo

Akvizičná činnosť

Inžinierska činnosť

Legislatívna činnosť

Štúdie uskutočniteľnosti

Projekty dopravného značenia

Komplexné geodetické služby

Zavrieť