O nás

Projektujeme
vašu budúcnosť

V roku 1991 bola založená spoločnosť Spojprojekt Telekomunikácie ako nasledovník štátneho podniku SPOJPROJEKT, ktorý sa od roku 1955 zaoberal projektovaním telekomunikačných stavieb

V roku 1993 bola spoločnosť premenovaná na SPOJTEL spol.s r.o. a v roku 1998 došlo k osamostatneniu divízie TELECOMPROJECT pod značku TELECOMPROJECT spol.s r.o.

Obrázok o nás 1 Obrázok o nás 2